Добредојде во анима-вет

ПРВА ПРИВАТНА ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА СУРОВО МЛЕКО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Прва приватна лабораторија во Република Македонија за испитување на сурово млеко, храна и добиточна храна, со акредитирани методи според ISO стандарди.
 

Локација

ул. Север-југ 2, Битола, Република Македонија

Оддели

  • Приемно одделение
  • Лабораторија за сурово млеко,
  • Лабораторија за микробиолошка анализа на храна
  • Лабораторија за хемиска анализа на храна
  • Сензорна анализа

Услуги

Вршиме испитување на сурово млеко и храна со 27 акредитирани методи според ISO стандарди.

Стапете во контакт

На сите ваши повици, љубезно ќе одговори г-ца Ели Трајковска или преку е-пошта animavetbitola@t.mk

Контакт

+ 389 47 296 688
+ 389 71 288 829

работиме со акредитирани методи

Како прва приватна лабораторија за испитување на сурово млеко, храна и испитување на болести кај животните во Република Македонија, „Анима-Вет“ го носи товарот на одговорно, самостојно, совесно, независно и непристрасно работење, според Македонските и меѓународните стандарди.

 

Нашата мисија е да обезбедиме иновативни, навремени и квалитетни лабораториски услуги.

ДВМ Спец. Владимир Димовски

Управител на Лабораторија "Анима-Вет"

ОДДЕЛЕНИЈА

Лабораторија за сурово млеко

Врши испитување на сурово млеко на млекопроизводителите и млечните индустрии. 

микробиолошка лабораторија

Врши испитување на храна, животинска храна и брисеви од работни површини и трупови од заклани животни. 

хемиска лабораторија

Врши хемиска анализа на храна со стандардни методи акредитирани според ISO стандарди. 

ЗОШТО ДА НИ ВЕРУВАТЕ

Високо квалитетна опрема

Користиме високо софистицирана и компјутеризирана опрема.

Професионалност

Целосна посветеност при тестирањето на вашите примероци.

Точни резултати

Се грижиме за безбедноста на храната и точноста и повторливоста на резултатите.

Квалифициран персонал

Персонал со стекнато образование и искуство при работењето во лабораторија.

ОПРЕМА

Погледнете дел од нашата високо-софистицирана компјутеризирана опрема.

Сертификат

Персонал

Во лабораторијата работат високо образовани стручни кадри кои се во постојан контакт со млекопроизводителите и млечните индустрии за консултации во поглед на подобрување на квалитетот на суровото млеко.

Владимир Димовски

ДВМ Спец. 
Управител на ДООЕЛ “Анима-Вет”. Раководител на “Анима-Вет Лабораторија”. Оддел за испитување на болести кај животните – одговорен аналитичар

Билјана Гагачева

ДВМ М-р. 

Заменик раководител на лабораторијата. Оддел за испитување на храна – одговорен аналитичар по микробиологија

Лидија Вељановска

М-р по квалитет и безбедност на храна
Одговорен за квалитет во “Анима-Вет Лабораторија”. Оддел за испитување на храна – одговорен аналитичар по хемија

Лина Димовска

М-р. инг. нутриционист
Аналитичар во “Анима-Вет Лабораторија”

Димче минчевски

Дипл. инг. по квалитет и безбедност на храна
Аналитичар во “Анима-Вет Лабораторија”

Катерина Христова

Вет. техн.
Лаборант во “Анима-Вет Лабораторија”

Ели Трајковска

Дипл. инг. за анимални производи
Аналитичар во “Анима-Вет Лабораторија”

 

 

Соработка со лаборатории

Адреса

Север-југ 2, Битола, Р. Македонија

Контакт

+389 47 296 688
+389 71 288 829

Е-Пошта

animavetbitola@t.mk